Het Geheim

PRESTEREN IS GEEN TOEVAL

En ook niet geheimzinnig. Iedereen kan goed presteren. Sommigen hebben al veel natuurlijke talenten, meegekregen van hun ouders en door opvoeding, waardoor ze makkelijk presteren. Anderen zullen veel en moeizaam werk moeten verzetten om dit in te halen. Maar iedereen kan leren hoe men beter kan presteren!

Presteren vraagt om snelle en correcte beslissingen. En soms om meer overdachte en bedachtzame acties. Handelingen die steeds getuigen van een intuïtief aanvoelen van de situatie. Alsof men al weet wat er gaat gebeuren. De winnaar is de rest steeds een stapje voor.

 

Wijsheid, inzicht, intuïtie

Woorden die begrippen aanduiden waarvan we graag willen dat we die bezitten. We willen graag de wijsheid in pacht hebben. Weten wat ons te doen staat en het liefst vooraf. Aanvoelen wat de juiste stappen zijn. Hoe komen we tot dit niveau?

Kennis, ervaring

Kennis en ervaring zijn de fundamenten van wijsheid, inzicht en intuïtie. Kennis en ervaring doe je op door te doen en te leren wat wel werkt en wat niet. Door te luisteren en te kijken. Door te lezen en te schrijven.

Feiten, informatie

Informatie is een verzameling (geordende) feiten en levert de bouwstenen voor kennis en ervaring. Feiten zijn in principe nog betekenisloos. Door ze een bepaalde ordening te geven leveren ze informatie op en beginnen ze betekenis te krijgen in de vorm van kennis en ervaring.

Data, gegevens

Gegevens of data vormen de grondstoffen van feiten en informatie. Hoe zuiverder deze grondstoffen zijn, des te zuiverder zal de informatie worden. Dat zorgt weer voor een meer heldere ervaring en opdoen van correcte kennis. Het inzicht zal eerder en beter groeien. De Wijsheid begint te dagen!

 

Changing Experience leert mensen

  • hun zintuiglijke waarneming aan te scherpen
  • en dus meer bewust te worden van hetgeen gezien, gehoord, geproefd, geroken en gevoeld (tast en kinesthetisch) wordt
  • de data die daarmee verzameld wordt te aanvaarden voor wat het is, nl. data
  • feiten van fictie te onderscheiden
  • oordelen, aannamen en overtuigingen op te schorten
  • te ervaren dat het focussen van de aandacht leidt tot inzicht en flow